Veiligheid op de moderne werkplek

Dé werkplek bestaat niet meer. U en uw medewerkers werken immers steeds vaker waar het u uitkomt. De werkplek wordt daarmee steeds dynamischer. Daarvoor heeft u overal en vanaf elk device toegang nodig tot data. Hoe flexibel en handig ook, het vraagt tegelijkertijd om goede veiligheid en bescherming van uw data. Maar waar moet u allemaal aan denken? En waar moet u beginnen? COMPAREX helpt u op weg met advies en waardevolle IT-oplossingen en services.

We zien dat de meeste organisaties hybride werken. Hierbij staat een deel van uw IT on premise en het andere deel van uw data en applicaties in de cloud. Die cloud benadert u vanaf verschillende locaties en met verschillende devices. U heeft echter weinig zicht op de locaties, de devices en de webapplicaties die worden benaderd. Daarom is het van belang goede voorzorgsmaatregelen te treffen en iedereen in uw organisatie bewust te maken van het beleid dat u hanteert rondom het werken in de cloud. Tegelijkertijd moet u dit technologisch wel afdwingen. COMPAREX kan u voor elk type omgeving adviseren en helpt u deze veilig te houden.

Veiligheid prioriteit

Veiligheid speelt in organisaties een andere rol dan een paar jaar geleden. Wanneer voorheen werd besloten een softwareoplossing in te zetten om de productiviteit te verhogen, werd pas aan het eind van dit proces gedacht aan het toepassen van security. Tegenwoordig wordt security gelukkig steeds vaker direct meegenomen bij het inrichten van het proces. Zo kan er proactief worden gewerkt. Een uitgangspunt is daarbij dat niets te vertrouwen is, het zogenaamde zero trust beleid. Vanuit dat beginpunt kent u rechten toe. Wie mag welke data en applicaties benaderen, vanaf welke omgeving en met welk device?

Het begint bij de mens

Alles valt of staat met bewustwording in de organisatie. Met trainingen, presentaties en workshops kunnen we uw mensen laten zien wat het belang is van veiligheid en wat de risico’s zijn wanneer het beleid niet zorgvuldig wordt uitgevoerd. Zo zorgen we ervoor dat het veiligheidsbeleid in uw organisatie een gemeenschappelijk inzicht wordt.

Van rechten tot locatie

Is er bewustzijn gecreëerd, dan kunnen we aan de basis van uw IT werken. Denk aan een goede rolverdeling en het koppelen van de juiste rechten aan elke rol. Wanneer uw data wordt benaderd buiten kantoor vanaf een onbekende, niet eerder vertrouwde omgeving, dan adviseren we multi-factor authenticatie toe te passen. Zo weet u zeker dat onbekenden geen toegang krijgen tot uw data. Vervolgens bepaalt u vanaf welk device, welk netwerk en welke locatie u toegang wilt verlenen. En tot welke applicaties of data uw medewerkers toegang krijgen. Daarbij adviseren we alleen bepaalde data beschikbaar te maken buiten kantoor.

Het gemak van een platform

Om uw veiligheid goed te regelen, zit u niet te wachten op 30 verschillende oplossingen die elk 1 pijnpunt aanpakken. Daarnaast wordt het ook steeds lastiger om voor alle verschillende oplossingen expertise in huis te hebben. COMPAREX begrijpt dat. Daarom hebben we een platform waaraan meerdere partijen kunnen worden gekoppeld waardoor alle zaken binnen uw IT automatisch met elkaar zijn verbonden. Slimmer, goedkoper én veiliger. Want is er bijvoorbeeld een aanval, dan speelt het platform daar snel en makkelijk op in. Ook heeft u eenvoudig en beter inzicht. Handig met het oog op het aantonen van compliance. Bovendien kunt u incidenten beter managen, biedt het platform back-up oplossingen en kunt u data die naar buiten gaat eenvoudig checken. Zo voorkomt u ongewenst verlies van data. Om u op weg te helpen maken we een Roadmap. Daarbij kijken we waar u nu staat, wat er nodig is en hoe we gaan toewerken naar een securityplatform voor de komende jaren.

Cloud versus on premise

Om toe te werken naar een veilige, moderne werkplek is de cloud onmisbaar. We zien dat de cloud nog regelmatig als riskant wordt gezien. Natuurlijk, om de traditionele omgeving kunnen we een hek zetten. Bij een cloud gaat dat niet op dezelfde manier, maar zijn wel veel aanvullende maatregelen mogelijk. Ook met het oog op veiligheid heeft de cloud voordelen ten opzichte van een traditionele omgeving. Updates rondom veiligheid worden in de cloud immers automatisch uitgevoerd. Bij on premise is dat niet het geval. Updates moet u actief uitvoeren en dat zorgt voor een hogere beheerslast. En doet zich een probleem voor, dan is dit in de cloud sneller op te sporen door koppeling van verschillende intelligente oplossingen. Zo wordt de moderne werkplek met de juiste oplossingen een veilige, moderne werkplek.

Meer weten rondom veiligheid op de moderne werkplek?

Hoe zorg je er voor dat een medewerker die met zijn laptop bij de Starbucks inlogt veilig toegang krijgt tot je bedrijfsomgeving? Dat is een belangrijke vraag. Uiteindelijk gaat het om veel meer dan het beveiligen van de werkplek. Als COMPAREX bieden we oplossingen in de volle breedte.

Neem contact op
met William of Eric

William Jansen
Senior Security Specialist

+31 (0)6 57 782 516

Eric Bruseker
Senior Security Specialist

+31 (0)6 31 996 550

Neem deel aan ons

Inspiratie Event over
de Modern Workplace

Op ons Inspiratie Event laten we u uitgebreid alle mogelijkheden zien en vertellen we u over de nieuwste features. Zo ervaart u ter plekke wat de Modern Workplace u kan opleveren.

Details bekijken en inschrijven