Veiligheid op de moderne werkplek

Dé werkplek bestaat niet meer. U en uw medewerkers werken immers steeds vaker op verschillende locaties, met verschillende devices, op wisselende tijdstippen. Waarschijnlijk staat een deel van uw IT on premise en het andere deel van uw data en applicaties in de cloud. Die cloud benadert u zoals gezegd vanaf verschillende locaties en met verschillende devices.

U heeft echter weinig zicht én controle op die locaties en devices. Daarom is het van belang goede voorzorgsmaatregelen te treffen en iedereen in uw organisatie bewust te maken van het beleid dat u hanteert rondom het werken in de cloud. Tegelijkertijd moet u dit technologisch wel afdwingen. COMPAREX kan u over elk type omgeving adviseren en u helpen deze veilig te houden!

Veiligheid prioriteit

Veiligheid speelt in organisaties een andere rol dan een paar jaar geleden. Wanneer voorheen werd besloten een softwareoplossing in te zetten om de productiviteit te verhogen, werd pas aan het eind van dit proces gedacht aan het toepassen van security. Tegenwoordig wordt security gelukkig steeds vaker direct meegenomen bij het inrichten van het proces. Daarnaast adviseren wij steeds vaker volgens het uitgangspunt dat niets te vertrouwen is, het zogenaamde zero trust beleid. Vanuit dat beginpunt kent u rechten toe. Wie mag welke data en applicaties benaderen, vanaf welke omgeving en met welk device?

Het begint bij de mens

Alles valt of staat met bewustwording in de organisatie. Met trainingen, presentaties en workshops kunnen wij uw mensen laten zien wat het belang is van veiligheid en wat de risico’s zijn wanneer het beleid niet zorgvuldig wordt uitgevoerd. Zo zorgen wij ervoor dat het veiligheidsbeleid in uw organisatie een gemeenschappelijk inzicht wordt.

Een platform als oplossing

Om uw veiligheid goed te regelen, zit u niet te wachten op 30 verschillende oplossingen die elk 1 pijnpunt aanpakken. Daarnaast wordt het ook steeds lastiger om voor alle verschillende oplossingen expertise in huis te hebben. COMPAREX begrijpt dat. Daarom bieden wij een platform waarin meerdere oplossingen kunnen worden gekoppeld en waarmee alle onderdelen binnen uw IT-security integraal met elkaar zijn verbonden en intelligentie kunnen delen. Benodigde acties richting andere componenten in het platformen verlopen automatisch.

Er is geen overlap of tekort in functionaliteit. Bovendien zijn incidenten sneller op te sporen en beter te managen. Ook heeft u completer en sneller inzicht. Handig voor het aantonen van compliance. Met een platform kunt u de totale beheers- en exploitatiekosten fors verlagen terwijl u security nog krachtiger en effectiever maakt. Om u op weg te helpen maken wij een roadmap. Daarbij kijken wij waar u nu staat, wat er nodig is en hoe wij gaan toewerken naar een securityplatform voor de komende jaren.

Cloud versus on premise

Om toe te werken naar een veilige, moderne werkplek is de cloud onmisbaar. Wij zien dat de cloud nog regelmatig als riskant wordt gezien. Natuurlijk, om de traditionele omgeving kunnen wij een hek zetten. Bij een cloud gaat dat niet op dezelfde manier, maar zijn wel veel aanvullende maatregelen mogelijk. Ook met het oog op veiligheid heeft de cloud voordelen ten opzichte van een traditionele omgeving. Updates rondom veiligheid worden in de cloud immers automatisch uitgevoerd. Bij on premise is dat niet het geval. Updates moet u actief uitvoeren en dat zorgt voor een hogere beheerslast. En doet zich een security incident voor, dan is dit in de cloud sneller op te sporen door de integrale koppeling van de verschillende intelligente oplossingen. Zo wordt de moderne werkplek met de juiste oplossingen een veilige, moderne werkplek.

Meer weten rondom veiligheid op de moderne werkplek?

Hoe zorg je er voor dat een medewerker die met zijn laptop bij de Starbucks inlogt veilig toegang krijgt tot je bedrijfsomgeving? Dat is een belangrijke vraag. Uiteindelijk gaat het om veel meer dan het beveiligen van de werkplek. Als COMPAREX bieden we oplossingen in de volle breedte.

Neem contact op
met William of Eric

William Jansen
Senior Security Specialist

+31 (0)6 57 782 516

Eric Bruseker
Senior Security Specialist

+31 (0)6 31 996 550