Succesvolle adoptie
begint bij bewustwording

Uw organisatie lijkt er helemaal klaar voor te zijn. De moderne werkplek op basis van Office 365 is geïmplementeerd en uw medewerkers kunnen aan de slag, denkt u. Echter in de praktijk ervaart u dat zij niet staan te springen om al die veranderingen ‘zomaar’ te adopteren. Uw medewerkers zijn immers gewend om volgens een vast patroon te werken en omarmen de nieuwe mogelijkheden niet vanzelf. Gaat u als organisatie over op nieuwe technologie, dan is het belangrijk uw medewerkers hier al voor het migratieproces in te betrekken. Maar hoe doet u dat en waar moet u beginnen? COMPAREX helpt u én uw medewerkers op weg.

Ons uitgangspunt is dat eindgebruikers leidend zijn. Zij zijn uiteindelijk immers de personen die met de nieuwe functionaliteiten gaan werken. Maar als zij niet weten welke nieuwe mogelijkheden hiermee worden aangeboden en wat de voordelen zijn, zijn ze niet geneigd hiermee te werken. Met andere woorden: waarom zou je als eindgebruiker met nieuwe functionaliteiten aan de slag willen? De eerste stap is dan ook bewustwording. Niet alleen bij de mensen achter IT-omgeving, maar juist de eindgebruiker in het algemeen speelt hierin een sleutelrol.

Aha-momenten

Met onze VIEW-workshop laten wij uw medewerkers kennismaken met de nieuwe technologie. Welke functionaliteiten zijn er, wat zijn de mogelijkheden, welke zijn voor u en uw medewerkers interessant en waarom zijn ze van meerwaarde? Wij nemen hen stap voor stap mee en creëren zo ‘aha-momenten’. Wij zien in deze sessie vaak dat de groep met elkaar in overleg gaat over welke functionaliteiten zij willen gebruiken en waar zij de meerwaarde in zien. Het resultaat van de workshop is dat er behoefte ontstaat om daadwerkelijk met de nieuwe functionaliteiten aan de slag te gaan.

De eindgebruiker bepaalt

Om gefundeerde keuzes te kunnen maken welke functionaliteiten er gekozen worden voor de nieuwe werkplek is de volgende stap een hands-on VIEW- workshop. In deze workshop ervaart men zelf hoe de technologie werkt, en wordt er volop mee geoefend. Het gevoel meegeven dat de medewerker zelf aan de knoppen zit is hier van wezenlijk belang. Elke organisatie heeft immers een eigen cultuur en andere wensen.

De werkplekbeheerder
en servicedesk medewerker

Niet alleen de werkplek voor de eindgebruiker verandert, daarbij verandert ook de beheerorganisatie. Werkplekbeheerders en servicedesk medewerkers zijn het centrale contactpunt van uw IT-omgeving. Door de snelle ontwikkelingen en veranderingen van de werkplek beschikt niet iedere IT-afdeling over de benodigde kennis van de nieuwe omgeving. Onze ervaring leert dat dergelijke veranderingen aan de werkplek veel tickets opleveren richting de beheerorganisatie met gebruikersvragen. Door de juiste trainingen te bieden aan uw werkplekbeheerders en servicedeskmedewerkers kan er ad hoc ingespeeld worden op gebruikersvragen.

Effectief aan de slag

Na de VIEW-workshop starten wij in de basis met onze adoptieservice ‘Optimize’. Vanuit deze service werkt onze business consultant samen met u aan uw adoptie roadmap. Uw eindgebruikers verkrijgen een online leerportaal met trainingen op maat en (live) webinars. U heeft toegang tot adoptie dashboards waarbij het gebruik van de moderne werkplek gemeten wordt. De business consultant plant maandelijks een overleg in om de voortgang te monitoren en helpt de organisatie om de gestelde doelen te behalen.

Aanvullende ondersteuning

Wij begrijpen dat niet iedere eindgebruiker, werkplekbeheerder en servicedeskmedewerker op dezelfde manier adopteert. Uniek aan onze aanpak is dat COMPAREX als platform van adoptieoplossingen fungeert. Zijn er aanvullende oplossingen nodig, dan zorgt COMPAREX ervoor dat dit aansluit op onze adoptieservice. Denk hierbij aan het toevoegen van een chatbot die uw eindgebruiker ter plekke ondersteunt en veel gestelde vragen rondom onder meer Office 365 kan beantwoorden. Maar ook gamification (het toevoegen van een spel/competitie element), technische trainingen en erkende certificeringstrajecten voor beheerders behoren tot de mogelijkheden. Uiteraard verzorgen wij desgewenst ook voor de nodige marketing campagnes om ervoor te zorgen dat de gehele organisatie weet wat er staat te gebeuren – Zo leert iedereen op een interactieve manier om te gaan met de moderne werkplek.

Lisa Smak
Customer Succes Manager

Maak kennis met Lisa in 30 seconden

Blijvend ondersteuning

Ieder adoptietraject is uniek. Maar door onze flexibele aanpak en uitgebreide mogelijkheden bieden wij u in het gehele proces ondersteuning en nemen uw organisatie bij nieuwe ontwikkelingen stap voor stap mee. Meer weten over succesvolle adoptie?

Neem contact op met Nicole Aafjes en Lisa Smak

+31 (0)6 43 015 176